2024-07-11

  Batteri och elektroder utbytta. Batteriet räcker i minst 5 år.
För elektroderna är det nog mest gelen som kan bli gammal:
Askersund Rotaryklubb fullgör naturligtvis åtaganden, även
en hjärtstartare kräver återkommande underhåll  

Veckomöte 2024-06-11

  Valnämndens Bo, Vätternrundans Thomas och ålderistiske Johan lämnade nulägesrapporter. Ett milt sagt varierat program som syntes intressera de församlade, inklämda i den minimala lokalen Galeasen.  

Per Malmström

New member

2024-06-04

  Vår medlem "Thulle" gav oss sin syn på EU som institution och medlemskapets fördelar för oss.  

2024-05-28

.

Besök på BYGGMAX i Askersund. 

2024-04-18 Måltidsglädje. Ytterligare en leverans av porslin till Smedsgården

 Så har Askersund Rotaryklubb genom Gunn-Britt levererat ytterligare två kartonger med kaffeserviser. För tillfället nog för Smedsgården. Vi hoppas att de boende får en bättre upplevelse av sitt kaffe med detta.  

Färskvatten till Kenya

  Genom välvilliga köpare av marschaller i Askersund har byar i Kenya kunnat förses med färskvatten. En vacker nyårskväll i Askersund har på detta vis kunnat underlätta levernet för inte minst kvinnor i Kenya.  

2024-03-22 Måltidsglädje. Glas och kaffeservis till Smedsgården

  Sedan det uppdagas att det saknas "finporslin" när det dukas lite festligare till helg på Smedsgården startade vi i Askersund Rotaryklubb en insamling av glas på fot och klassiskt porslin. En första leverans om 14 glas och två kaffeserviser levererades till Smedsgården innan Stilla veckan.  

2024-03-06 Boendeglädje på Borgmästargården

  Rotarianer och sångare, uppbackade av Nisse, spred glädje på Borgmästargården