Askersund

Händer i Askersund Rotaryklubb

2024-07-11 Uppdaterad hjärtstartare i Sjöängen

Batteri och elektroder utbytta. Batteriet räcker i minst 5 år.
För elektroderna är det nog mest gelen som kan bli gammal:
Askersund Rotaryklubb fullgör naturligtvis åtaganden, även
en hjärtstartare kräver återkommande underhåll

Veckomöte 2024-06-11

Valnämndens Bo, Vätternrundans Thomas och ålderistiske Johan lämnade nulägesrapporter. Ett milt sagt varierat program som syntes intressera de församlade, inklämda i den minimala lokalen Galeasen.

Per Malmström

Per Malmström är invald som ny medlem i Askersund Rotaryklubb.

Per är veterinär, har jobbat i Norge och nu återvänt till Sydnärke.
Mer om Per får klubbens medlemmar veta vid hans stundande
egoföredrag.

Välkommen i klubben, Per !

2024-06-04

Vår medlem "Thulle" gav oss sin syn på EU som institution och medlemskapets fördelar för oss. Han illustrerade det med några hörnstenar, där fred var ett återkommande tema.

2024-05-28

Askersund Rotaryklubbs Stipendiekonsert lockade traditionsenligt modiga elever från Askersunds Kulturskola, vilka med stöd av sina lärare framförde olika former av musik i olika konstellationer. Stolta föräldrar, beundrande syskon och påhejande kamrater fick njuta musikalisk glädje. Belöning, som utgörs av fyra penningstipendier av olika valör, går till dem som enligt juryn lyckas bäst den aktuella kvällen. En av de bästa denna gång tyckte juryn att Ida Appelgren var.

2024-05-22 Besök på BYGGMAX i Askersund.

Så fick klubben mer information på plats om BYGGMAX i Askersund. Ett mycket vänligt mottagande och informativ presentation av företaget. Vi imponerades av de stora ytorna och av det stora antalet produkter, trots att detta ska vara en liten BYGGMAX-butik.

2024-04-18. Måltidsglädje. Ytterligare en leverans av porslin till Smedsgården

Så har Askersund Rotaryklubb genom Gunn-Britt levererat ytterligare två kartonger med kaffeserviser. För tillfället nog för Smedsgården. Vi hoppas att de boende får en bättre upplevelse av sitt kaffe med detta.

Projektet Måltidsglädje startade när det uppdagades att det särskilda boendet Smedsgården saknade finare porslin, främst kaffeservis och glas på fot, att duka med vid lite festligare tillfällen. Som varje söndagsmiddag. Askersund Rotaryklubb startade en insamling bland medlemmarna och har gjort tre leveranser. Som, i vart fall för tillfället, löst bristsituationen,
Må de boende få många trevliga samlingar kring måltider.

Färskvatten till Kenya

Genom välvilliga köpare av marschaller i Askersund har byar i Kenya kunnat förses med färskvatten. En vacker nyårskväll i Askersund har på detta vis kunnat underlätta levernet för inte minst kvinnor i Kenya.

2024-03-22 Måltidsglädje. Glas och kaffeservis till Smedsgården

Sedan det uppdagas att det saknas "finporslin" när det dukas lite festligare till helg på Smedsgården startade vi i Askersund Rotaryklubb en insamling av glas på fot och klassiskt porslin. En första leverans om 14 glas och två kaffeserviser levererades till Smedsgården innan Stilla veckan.

2024-03-06 Boendeglädje på Borgmästargården

Rotarianer och sångare, uppbackade av Nisse, spred glädje på Borgmästargården

2023-12-31 Nyårsafton i Askersund,

Nyårsafton i Askersund, arrangerat av Askersund Rotaryklubb, lockade tusentalet besökare som fick se ett stort fyrverkeri och som genom sina köp av marschaller bidragit till uppbyggnad av en förälrakooperativ skola i Uganda. Bidrag från Askersund och det lokala näringslivet möjliggör fyrverkeritet och musikunderhållniingen.

2023-12-19. Termminsavslutning i Snavlunda kyrka

Traditionsenligt julbetraktelse i Snavlunda kyrka och efterföljande samvaro över en landgång i församlingshemmet. Det åtföljande lotteriet inbringade en slant till klubben och vinster till lottköparna. Tack inte minst till Anna, Jimmy, Annika och Gun-Britt för arrangemanget.

2023-12-15. Delar av Askersunds Manskör och Askersund Rotaryklubb underhåller på Smedsgården

Askersunds Manskör och Askersund Rotaryklubb underhåller på Smedsgården. Rotary står för kaffe och tårta, och Manskörens medlemmar för sång och miusik, 

2023-11-28 Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela

 I kväll fick vi höra om Ingalill och Torbjörn Härlins vandring till Santiago de Compostela. En resa med tåg, vandring längs pilgrimsleden och en avsluatande tågresa med bl.a. operabesök i Verona. 

2023-11-21 Mikael Härlin Lennermark,

Mikael Härlin Lennermark, hydrolog vid SMHI, berättade om flödesmätningar i vatten. Intressant föredrag som lockade till många frågor. Den här kvällen i lokal Briggen.

2023-11-14. Guvernörsbesök med prisutdelning

Distrikt 2340:s siste guvernör besökte klubben. Som prisades för sina bidrag till Rotary Foundation, Årliga fonden. No 1 club in the district.

Mikael, klubbpresident 2023-2024

Mikaels ambition är att under sitt presidentår vitalisera klubben genom att göra det enklare för intresserade att närvara vid klubbens möten och att därvid bli medlemmar i klubben.

Mikael har varit president en gång tidigare, 2010-2011. 

Några tappra vetaranbilsförare med Solveig Samuelsson i spetsen delgav Askersunds rotarianer inblick i veteranbilsklubbens verksamhet och några av dera bilars förtjänster